Reference

Napsali jste o kreativní angličtině

Dobrý den paní Šimonová, ráda bych opět přihlásila Davida na Vaše hodiny angličtiny. Přes léto jsme strávili několik týdnů ve společnosti anglicky mluvících dětí i dospělých a Davča se vůbec nebál mluvit, ba naopak se krásně rozmluvil, mám z něho velkou radost.

Martina Korbelová

Naše dcera Adéla Zimmerová se zúčastnila letošního PT a byla, řekněme, nadšená z vašeho přístupu a celého PT. Rádi bychom ji v tom podporovali a přihlásili i do běžného kurzu, aby se v angličtině zdokonalila a víc si ji zažila.

Mgr. Tomáš Zimmer

Dobrý den, paní Šimonová, chtěla jsem Vám poděkovat za to, jakým způsobem vedete hodiny angličtiny, protože Viktorka k Vám chodí moc ráda. Zpočátku to byl kroužek z donucení rodičů, ale teď se do angličtiny moc těší, za což jsem velice vděčná. Přeji Vám šikovné děti a hodně štěstí.

Bc. Monika Sojková

Moc se mi líbí, jak pracuješ s Honzíkem jako s celou osobností, moc se do hodin těší a to je pro mne důležité. Vybudovala jsi vztah mezi vámi a důvěru v učitele. Ukázala jsi mu, že učit se jazyk není dryl a šprtání se slovíček… Kéž by tento styl učení byl možný i na školách… I když Honzík nenosí ze školy z jazyku jedničky, vím, že to v hlavičce má a to je podstatné! Děkuji Ti za vše, co pro Honzíka děláš, jsi na správném místě.

Jana Babická

Angličtina je jazyk, bez kterého naše děti ve svém budoucím profesním životě dál jít nemohou. Barunka se na Vaši výuku těší. Je s Vámi šťastná a spokojená. Jsem ráda, že jsem Vás jako jazykovou školu před rokem vyhledala. Divadlo na závěr bylo pro děti i nás rodiče velká odměna. Děti byly velmi šikovné a do detailu jste měli celé představení propracované. Barunka měla v hledišti své prarodiče i sourozence. Byla na sebe velmi hrdá. Takže divadlo jako motivace je správné. Paní Šimonová, děkuji za to, co jste Barunku naučila a co jste jí předala.

Pavla Fritzová

Všichni vyučující angličtiny na 1. stupni vnímáme Vaše představení jako velkou motivaci pro studium jazyka jak pro děti, které kroužek navštěvují, tak pro děti, které se na Vás pouze přijdou podívat. Určitě touto hravou cestou podporujete hlavně komunikativní a poslechové dovednosti dětí. Získané znalosti pak dětem usnadňují zvládat učivo v běžných vyučovacích hodinách ve škole. Děti mají také širší slovní zásobu a lépe se orientují i v gramatice. Návštěvu Vašich divadelních představení bychom doporučili všem, kdo se chtějí hravou formou anglický jazyk nejenom učit, ale i se v něm postupně zdokonalovat.

Alena Kopecká, pedagog ZŠ

Divadlo bylo moc hezké, Tobík si to moc užíval. Co vím, ostatním dětem se to taky moc líbilo, snad to nalákalo další studenty na další rok, a to nejen pohledem očima dětí, ale i rodičů. Řekla bych, jestli se tedy nepletu, že řady studentů Vám určitě přibývají (dle počtu herců) a to je moc dobře. Navíc jsem tam měla spoustu dětí, co jsem třeba učila loni, takže jsem si to fakt užívala… Bylo vidět, že je za tím spousta obrovské práce nejen dětí, ale hlavně Vás všech dospělých. Dovedu si představit (vlastně ani nedovedu!!!), co všechno se muselo pro to zařídit, vyřídit, pozajišťovat. Máte obě paní učitelky u mě neskonalý obdiv, musely jste do toho tolik nainvestovat a to i svého volného času! Tobík bude určitě příští rok opět chodit, tohle ho moc baví, dokonce loni zjišťoval, jestli bude i letos divadlo:))

Leona Šlesingrová, pedagog ZŠ

Obecně vidím jako velmi užitečnou každou aktivitu, kde musí děti cizí jazyk aktivně používat – mluvit, konverzovat. Divadlo mezi takové aktivity bezesporu patří, spojuje používání jazyka s pohybem, je to zábava. Zdokonaluje děti v jejich projevu, pomáhá jim odbourávat trému. To je, podle mého názoru, pro praktické používání cizí řeči také velmi důležité. Navíc divadelní představení je skvělá příležitost, jak své schopnosti a nabyté dovednosti prezentovat a předvést ostatním…

Robert Bula

Velice rád se podělím o dojmy z vašeho představení. Myslím si, že je to skvělá forma osvojení si jazyka a jeho používání v běžném životě. Dále si myslím, a není to názor pouze můj, že je to pro děti příjemné zpestření pro ně mnohdy jednotvárné výuky. Jsem přesvědčený, že divadlo zvyšuje motivaci u dětí a chuť se učit cizí jazyk. Tím, že se dětí ocitnou ve společnosti dalších anglicky mluvících dětí, se neučí text pouze svůj, ale částečně i text ostatních postav. Přirozenou vlastností většiny dětí je zvídavost, a proto chtějí vědět, o čem příběh pojednává a co která postava vlastně říká. V dnešní přetechnizované době je skvělé, když dítě dělá něco jiného, než že sedí u počítače. My jako rodiče jsme velice rádi za to, že se Lukajda může účastnit tohoto představení. Navíc si myslím, že jeho projev na jevišti (byť je to role menší) pozitivně formuje jeho osobnost. Určitě tuto formu „výuky“ vřele doporučuji, i když je jasné, že ne každé dítě má vlohy a jistou dávku exhibicionismu na to, aby hrálo divadlo. Nicméně představení se velice povedlo, bylo skvěle připraveno a děti mají opravdu pěknou výslovnost (z mého laického pohledu). Rok od roku je lepší a lepší. Jen tak dál, paní učitelko!

Zdeněk Petrů

V čem vidím největší přínos? V tom, že se Katka naučila něco „navíc“ a hlavně, že zvládla mluvit anglicky před cizími lidmi. Považuji za důležité překonat ostych. Jinak u dětí, které navštěvují angličtinu ve Vaší jazykové škole, vidím větší pokrok nebo zlepšení i v té „školní“ angličtině.

Svatava Provazníková, pedagog ZŠ

Jsme rádi, že se Tomáš zúčastnil, jsou to cenné zkušenosti pro něj a pro nás hezké odpoledne. Děkujeme Vám a ostatním organizátorům, udělat takové představení nebylo určitě jednoduché.

Alena Hrubá

Divadlo bylo letos moc pěkné. Už vloni se mi líbilo, ale ten letošní příběh a vůbec vše, počínaje scénou, kostýmy, kulisami a výkony dětí mě tak nějak strhlo více. Samozřejmě třešničkou na dortu byla hudba a projekce vraku lodi. I když zkoušky byly náročné ve smyslu toho, že děti chodily domů až za tmy a měly toho za celý den opravdu dost a pak se ještě chystaly do školy, zvládli jste to všichni dobře. Divadlo jim určitě dalo něco navíc. Chtěla jsem Ti už dříve napsat, že letos ve škole sklízeli poprvé viditelně plody Vaší práce v angličtině. Matěj na olympiádě (bez přípravy si to zkusil a skončil pátý z 20 a to i se staršími dětmi) a v hodinách, kdy se už probírala těžší gramatika a ostatní děti si musely lámat hlavy, naše to s přehledem daly z placu (kéž by jim to vydrželo!!!).

Radka Chlupová

Jsem si jistá, že Verču divadlo moc bavilo. Byla ráda, že může předvést, co se naučila. Myslím si, že divadlo je perfektní tečka za celoroční prací jak pro děti, tak pro rodiče. Bylo vidět, že je za tím spousta obrovské práce nejen dětí, ale hlavně Vás všech dospělých. Dovedu si představit (vlastně ani nedovedu!!!), co všechno se muselo pro to zařídit, vyřídit, pozajišťovat. Máte obě paní učitelky u mě neskonalý obdiv, musely jste do toho tolik nainvestovat a to i svého volného času! Tobík bude určitě příští rok opět chodit, tohle ho moc baví, dokonce loni zjišťoval, jestli bude i letos divadlo:))

Miroslava Váňová

Kontakt