Preschoolers

angličtina pro předškoláky

Little Monkeys - děti 3-6 let

Kurzy Little Monkeys  jsou určeny pro děti předškolního a ranně školního věku. Děti používají v kurzech učebnice Cheeky monkey.

Metodika učebnice je založená na dvou konceptech

 • story-based approach (výuce pomocí příběhu) a
 • TPR (Total Physical Response – zapojení motorické aktivity do procesu osvojování jazyka).

Cheeky’s jungle gym vychází právě z těchto přístupů, kdy se děti učí pomocí aktivit, tanečků a hudebních her. Osvojování angličtiny začíná rozvojem receptivní složky jazyka a teprve po zvládnutí této složky se přistupuje k rozvoji produktivní složky jazyka.

Děti doprovází v kurzu opička Cheeky Monkey a lev Rory a jejich  kamarádi Tom a Ellie. Děti používají v kurzech učebnice Cheeky monkey 1 (věk 3 -4 roky) a Cheeky monkey 2 (věk 5 -6 let).

Název kurzuDenKdyTermínPočet lekcíCenaVolná místa
LM A (5-6 let)Pondělí17:00-18:003.2.-15.6.2020182430,-obsazeno
LM B (5-6 let)Čtvrtek14:10-15:106.2.-18.6.2020182430,-obsazeno
LM C (3-4 roky)Pátek14:10-15:107.2.-19.6.2020162160,-obsazeno
LM D (5-6 let)Pátek15:30-16:307.2.-19.6.2020162160,-3
LM E (5-6 let)Středa17:00-18:0012.2.-17.6.2020182430,-obsazeno
 • Úroveň kurzu: děti 3-6 let
 • Typ kurzu: Skupinový 4-6 osob
 • Vyučujícím kurzu je český lektor: 
  • Pondělí: Zuzana Prudíková
  • Středa: Eva Koníčková
  • Čtvrtek: Zuzana Prudíková
  • Pátek: Eva Dostálová
 • Učebnice není v ceně kurzu!
 • Počet minut: 60
 • Cena: dle počtu hodin za pololetí
 • Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 dětí

English MINI Club - středa 8-12:00

Je dopolední anglický program pro děti ve věku od tří do šesti let. Je určen pro malou skupinku 4 – 8 dětí. Děti z českých rodin i z rodin, které nemluví česky takto mohou strávit jedno anglické dopoledne se svými vrstevníky, protože komunikace probíhá po celou dobu v angličtině.

Náš přístup k dítěti je velmi osobní a přihlížíme k jeho individualitě, naším cílem je vychovávat a vzdělávat děti, které se cítí spokojené a šťastné a jsou přirozeně naplněny.  Opíráme se při tom o principy Hodnotového vzdělávání a programy Respektovat a být respektován a přístup Marie Montessori.

Klademe důraz na rozvoj zdravého sebevědomí dítěte. Vytvoření podmínek jako je klidná atmosféra, respekt k dítěti a prostředí důvěry dětem umožňuje vstřebávat cizí jazyk jako něco přirozeného a nenásilně, v bezpečném prostředí je vede k vyjadřování toho, co potřebují a ke komunikaci v cizím jazyce.

K naplnění jazykových výukových cílů využíváme kreativní aktivity z hudební, pohybové, taneční a výtvarné oblasti a také divadla s prvky drama terapie.

Děti tak zažívají a ochutnávají svět všemi smysly, mohou zapojit svou představivost a kreativitu a nenásilně absorbují cizí jazyk podobně jako jazyk mateřský a velmi brzy hovoří v krátkých  a jednoduchých větách.

Cena anglického dopoledne záleží na počtu zakoupených lekcí:

Při počtu:

 • 1-4 lekcí cena 590,- Kč/lekci
 • 5-8 lekcí cena 550,- Kč/lekci
 • 9-12 lekcí cena 520,- Kč/lekci
 • 13-16 lekcí cena 490,- Kč/lekci

První ukázková hodina dopoledního kurzíku bude dne 2.10.2019 ! 🙂 Na tuto hodinu jste srdečně zváni ZDARMA!

Podmínkou pro otevření Miniclubu je minimální počet 4 dětí!

Je možné se přihlásit na jednotlivé středy nebo více termínů, nejlépe týden předem. Současně, prosím uhraďte program na účet 2301558445/2010 a ve zprávě po příjemce uveďte termín, o který máte zájem, po přijetí platby bude místo pro Vaše dítě rezervováno.

PROGRAM anglického kreativního dopoledne

7:30 – 8:00 Příchod dětí a volná hra

8:00 – 8:30 Ranní kruh a motivace

8:30 – 9:00 Zpíváme a tančíme

9:00 – 9:30 Malujeme písničku

9:30 -10:00 Svačinka

10:00 -11:00 Čteme pohádku a hrajeme divadlo

11:00 -12:00 Kreativně tvoříme nebo jdeme ven

12:00 -12:30 Odchod domů a volná hra

Časový harmonogram je pouze orientační. Respektujeme aktuální potřeby dětí a dokončení aktivity. Na každou středu vytváříme nový obsah učiva.

Kontakt