Stránky jsou ve výstavbě. Omlouváme se za některé chybějící fotky nebo texty :)

Preschoolers

angličtina pro předškoláky

Little Monkeys - děti 3-6 let

Kurzy Little Monkeys  jsou určeny pro děti předškolního a ranně školního věku. Děti používají v kurzech učebnice Cheeky monkey.

Metodika učebnice je založená na dvou konceptech

 • story-based approach (výuce pomocí příběhu) a
 • TPR (Total Physical Response – zapojení motorické aktivity do procesu osvojování jazyka).

Cheeky’s jungle gym vychází právě z těchto přístupů, kdy se děti učí pomocí aktivit, tanečků a hudebních her. Osvojování angličtiny začíná rozvojem receptivní složky jazyka a teprve po zvládnutí této složky se přistupuje k rozvoji produktivní složky jazyka.

Děti doprovází v kurzu opička Cheeky Monkey a lev Rory a jejich  kamarádi Tom a Ellie. Děti používají v kurzech učebnice Cheeky monkey 1 (věk 3 -4 roky) a Cheeky monkey 2 (věk 5 -6 let).

Název kurzuDenKdyTermínPočet lekcíCenaVolná místa
LM A Středa14:00-15:0019.9.-30.1.2019172295,-4
LM D Čtvrtek15:30-16:3020.9.-24.1.2019172295,-6
LM EČtvrtek17:00-18:0020.9.-24.1.2019172295,-0
LM FPátek14:20-15:2014.9.-25.1.2019172295,-2
LM GPátek15:40-16:4014.9.-25.1.2019172295,-0
 • Úroveň kurzu: děti 3-6 let
 • Typ kurzu: Skupinový 4-6 osob
 • Vyučujícím kurzu je český lektor: 
  • Pondělí: Martina Chvátalová
  • Středa: Eva Zálešáková, Monika Motyčková
  • Pátek: Zuzana Prudíková
 • Učebnice není v ceně kurzu!
 • Počet minut: 60
 • Cena: dle počtu hodin za pololetí
 • Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 dětí

English MINI Club

Je dopolední anglický program pro děti ve věku od tří do šesti let. Je určen pro malou skupinku 6 – 8 dětí. Děti z českých rodin i z rodin, které nemluví česky takto mohou strávit jedno anglické dopoledne se svými vrstevníky, protože komunikace probíhá po celou dobu v angličtině.

Náš přístup k dítěti je velmi osobní a přihlížíme k jeho individualitě, naším cílem je vychovávat a vzdělávat děti, které se cítí spokojené a šťastné a jsou přirozeně naplněny.  Opíráme se při tom o principy Hodnotového vzdělávání a programy Respektovat a být respektován a přístup Marie Montessori.

Klademe důraz na rozvoj zdravého sebevědomí dítěte. Vytvoření podmínek jako je klidná atmosféra, respekt k dítěti a prostředí důvěry dětem umožňuje vstřebávat cizí jazyk jako něco přirozeného a nenásilně, v bezpečném prostředí je vede k vyjadřování toho, co potřebují a ke komunikaci v cizím jazyce.

K naplnění jazykových výukových cílů využíváme kreativní aktivity z hudební, pohybové, taneční a výtvarné oblasti a také divadla s prvky drama terapie.

Děti tak zažívají a ochutnávají svět všemi smysly, mohou zapojit svou představivost a kreativitu a nenásilně absorbují cizí jazyk podobně jako jazyk mateřský a velmi brzy hovoří v krátkých  a jednoduchých větách.

Cena anglického dopoledne záleží na počtu zakoupených lekcí:

Při počtu:

 • 1-4 lekcí cena 590,- Kč/lekci
 • 5-8 lekcí cena 550,- Kč/lekci
 • 9-12 lekcí cena 520,- Kč/lekci
 • 13-16 lekcí cena 490,- Kč/lekci

Pravidelná výuka READY STEADY GO v PONDĚLÍ bude zahájena v říjnu! 🙂

Miniclub English4Kids bude znovu otevřen v novém školním roce 2017/2018!

Je možné se přihlásit na jednotlivá pondělí nebo více termínů, nejlépe týden předem. Současně, prosím uhraďte program na účet 1886777103/0800 a ve zprávě po příjemce uveďte termín, o který máte zájem, po přijetí platby bude místo pro Vaše dítě rezervováno.

PROGRAM anglického kreativního dopoledne

7:30 – 8:00 Příchod dětí a volná hra

8:00 – 8:30 Ranní kruh a motivace

8:30 – 9:00 Zpíváme a tančíme

9:00 – 9:30 Malujeme písničku

9:30 -10:00 Svačinka

10:00 -11:00 Čteme pohádku a hrajeme divadlo

11:00 -12:00 Kreativně tvoříme nebo jdeme ven

12:00 -12:30 Odchod domů a volná hra

Časový harmonogram je pouze orientační. Respektujeme aktuální potřeby dětí a dokončení aktivity. Na každé pondělí vytváříme nový obsah učiva.

Kontakt